68 entries found searching for '#realraum'.

2019-10-28 Mon

2019-10-28 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2019-11-04 Mon

2019-11-18 Mon

2019-11-25 Mon

2019-11-25 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2019-12-02 Mon

2019-12-16 Mon

2019-12-23 Mon

2019-12-23 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2020-01-06 Mon

2020-01-20 Mon

2020-01-27 Mon

2020-01-27 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria 

2020-02-24 Mon

2020-02-24 Mon     18:00 - 20:00     GrazAustria